Logowanie do aliasów

login:

hasło:

    REJESTRACJA
Przypomnienie hasła

Sprawdź dostępny alias

.pvv.pl

Skróć szybko długi link

Statystyki

  • 272 aliasów w serwisie
  • 1 579 918 unikalnych wejść do aliasów
  • 22,496 linków w serwisie
  • 836,481 zliczonych kliknięć w linki
  • 18 osób na stronie
  • Twój adres IP to 100.28.0.143

Regulamin

1. REJESTRACJA

Rejestracja jak i korzystanie z Serwisu pvv.pl jest nieodpłatne. Korzystanie ze wszystkich usług Serwisu pvv.pl wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje konto w Serwisie tj. unikalny identyfikator oraz hasło. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie pvv.pl


2. UŻYTKOWNIK

Użytkownik nie może sprzedawać, dzierżawić ani wynajmować aliasów/linków. Każdy użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę aliasów/linków w Serwisie pvv.pl, pod warunkiem, ze każda rejestracja jest uzasadniona. Do jednej strony może prowadzić maksymalnie 1 alias/link.


3. ALIASY/LINKI

Serwis pvv.pl nie pozwala na rejestrowanie aliasów/linków: zawierających słowa publicznie uznane za obraźliwe; obrażających, szkalujących w sposób ewidentny osoby trzecie; nawołujących do nienawiści rasowej oraz przemocy na tle narodowościowym i etnicznym; prowadzących do stron o tematyce rasistowskiej; prowadzących do stron erotycznych oraz innych stron "tylko dla dorosłych"; do obejrzenia których wymagane jest podanie hasła /dodajemy tylko strony ogólnodostępne/. Alias/link musi prowadzić do rzeczywistego adresu witryny, nie może prowadzić do innego aliasu/linku, założonego czy to w Serwisie pvv.pl, czy w innym serwisie oferującym podobne usługi. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do kasowania aliasów/linków oraz do usuwania kont użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób działają na szkodę Serwisu pvv.pl i innych Użytkowników. Serwis pvv.pl może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu pvv.pl do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia aliasu/linku w przypadku, gdy: prowadzi do nieistniejącej witryny; prowadzi do serwisu oferującego podobne usługi jak Serwis pvv.pl, witryna jest zaniedbana i jej zawartość nie była aktualizowana przez dłuższy okres czasu. Nieużywane aliasy/linki będą kasowane. Aliasy założone tylko i wyłącznie do prezentowania reklam, ofert programów partnerskich i sklepów internetowych będą kasowane.


4. REKLAMA

Użytkownik rejestrujący się w Serwisie pvv.pl wyraża zgodę na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18.07.2002 Dz. Ustaw nr 144 wraz z późniejszymi zmianami. System pvv.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wszelkich akcji reklamowych. Serwis pvv.pl nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.


5. DANE OSOBOWE

Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie pvv.pl upoważnia administratora serwisu do przetwarzania podanych przy rejestracji danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów statystycznych i marketingowych. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie prośby e-mailem, równoznaczne jest to ze skasowaniem konta w Serwisie pvv.pl


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Serwis pvv.pl nie ponosi odpowiedzialności za: treść i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu pvv.pl, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie pvv.pl; skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie; przerwy w funkcjonowaniu Serwisu pvv.pl zaistniałe z przyczyn niezależnych /technicznych/, z przyczyn zależnych od Serwisu pvv.pl /konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd/ oraz z przyczyn spowodowanych siłą wyższą /strajków, wojny, powodzi, pożaru itp./; wszelkie szkody, w tym w szczególności utratą danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Serwisu. Serwis pvv.pl nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do: wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu; okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn. Serwis pvv.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług.


7. POZOSTAŁE USTALENIA

Wszelkie pytania, wątpliwości a także ewentualne problemy, które nie zostały rozstrzygnięte w regulaminie należy zgłaszać administratorowi. Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów jest jednoznaczne z usunięciem konta, a w szczególnych przypadkach z pozbawieniem możliwości korzystania z Serwisu. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez powiadomienia. Rejestracja w serwisie oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.