Logowanie do aliasów

login:

hasło:

    REJESTRACJA
Przypomnienie hasła

Sprawdź dostępny alias

.pvv.pl

Skróć szybko długi link

  znane wyszukiwarki sieciowe Opis najpopularniejszych wyszukiwarek, google, Yahoo, msn.
 1. seopilot.pl
  mikser planetarny Mikser Planetarny urządzenie to służy do rozcierania, urabiania, ubijania produktów spożywczych.
 1. m-jackowski.pl

Statystyki

 • 416 aliasów w serwisie
 • 1 313 805 unikalnych wejść do aliasów
 • 7,135 linków w serwisie
 • 738,426 zliczonych kliknięć w linki
 • 1 osoba na stronie
 • Twój adres IP to 54.158.25.146

Regulamin

1. REJESTRACJA

Rejestracja jak i korzystanie z Serwisu pvv.pl jest nieodpłatne. Korzystanie ze wszystkich usług Serwisu pvv.pl wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje konto w Serwisie tj. unikalny identyfikator oraz hasło. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie pvv.pl


2. UŻYTKOWNIK

Użytkownik nie może sprzedawać, dzierżawić ani wynajmować aliasów/linków. Każdy użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę aliasów/linków w Serwisie pvv.pl, pod warunkiem, ze każda rejestracja jest uzasadniona. Do jednej strony może prowadzić maksymalnie 1 alias/link.


3. ALIASY/LINKI

Serwis pvv.pl nie pozwala na rejestrowanie aliasów/linków: zawierających słowa publicznie uznane za obraźliwe; obrażających, szkalujących w sposób ewidentny osoby trzecie; nawołujących do nienawiści rasowej oraz przemocy na tle narodowościowym i etnicznym; prowadzących do stron o tematyce rasistowskiej; prowadzących do stron erotycznych oraz innych stron "tylko dla dorosłych"; do obejrzenia których wymagane jest podanie hasła /dodajemy tylko strony ogólnodostępne/. Alias/link musi prowadzić do rzeczywistego adresu witryny, nie może prowadzić do innego aliasu/linku, założonego czy to w Serwisie pvv.pl, czy w innym serwisie oferującym podobne usługi. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do kasowania aliasów/linków oraz do usuwania kont użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób działają na szkodę Serwisu pvv.pl i innych Użytkowników. Serwis pvv.pl może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu pvv.pl do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia aliasu/linku w przypadku, gdy: prowadzi do nieistniejącej witryny; prowadzi do serwisu oferującego podobne usługi jak Serwis pvv.pl, witryna jest zaniedbana i jej zawartość nie była aktualizowana przez dłuższy okres czasu. Nieużywane aliasy/linki będą kasowane. Aliasy założone tylko i wyłącznie do prezentowania reklam i ofert programów partnerskich będą kasowane.


4. REKLAMA

Użytkownik rejestrujący się w Serwisie pvv.pl wyraża zgodę na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18.07.2002 Dz. Ustaw nr 144 wraz z późniejszymi zmianami. System pvv.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wszelkich akcji reklamowych. Serwis pvv.pl nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.


5. DANE OSOBOWE

Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie pvv.pl upoważnia administratora serwisu do przetwarzania podanych przy rejestracji danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów statystycznych i marketingowych. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie prośby e-mailem, równoznaczne jest to ze skasowaniem konta w Serwisie pvv.pl


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Serwis pvv.pl nie ponosi odpowiedzialności za: treść i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu pvv.pl, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie pvv.pl; skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie; przerwy w funkcjonowaniu Serwisu pvv.pl zaistniałe z przyczyn niezależnych /technicznych/, z przyczyn zależnych od Serwisu pvv.pl /konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd/ oraz z przyczyn spowodowanych siłą wyższą /strajków, wojny, powodzi, pożaru itp./; wszelkie szkody, w tym w szczególności utratą danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Serwisu. Serwis pvv.pl nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do: wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu; okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn. Serwis pvv.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług.


7. POZOSTAŁE USTALENIA

Wszelkie pytania, wątpliwości a także ewentualne problemy, które nie zostały rozstrzygnięte w regulaminie należy zgłaszać administratorowi. Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów jest jednoznaczne z usunięciem konta, a w szczególnych przypadkach z pozbawieniem możliwości korzystania z Serwisu. Serwis pvv.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez powiadomienia. Rejestracja w serwisie oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.